• Școala noastră

 • Elevii noștri

 • Elevii noștri

 • Elevii noștri

 • Elevii noștri

POSTURI VACANTE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Școala Gimnazială ” Elena Cuza ” Iași

 

POSTURI VACANTE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

 

 • Limba română: 24 ore ( 12 ore rezervat director )
 • Limba engleză: 9 ore
 • Limba latină: 4 ore
 • Limba engleză: 9 ore
 • Cultură civică + educație socială : 8 ore
 • Educație fizică: 10 ore

 

Pentru condiții specifice click aici.

Director,                                       Secretar,
Prof. Antoci Georgiana-Livia      Ec. Onofraș Maria

Admitere clasa pregătitoare - an școlar 2019-2020

În atenţia părinţilor!

 

Şcoala Gimnazială „Elena Cuza„ Iaşi face cunoscut că înscrierea în clasa pregătitoare (3 clase) pentru anul şcolar 2019-2020 se face în 2 etape succesive, conform Anexei nr.1 la Ordinul MEN nr. 3181/18.02.2019, pentru aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar, după cum urmează:

 

   Etapa 1 (04.03.2019-22.03.2019) - vor fi înscrişi copiii care îndeplinesc cerinţele prevăzute de metodologia în vigoare, pe baza cererilor completate de către părinţii sau tutorii acestora;

 

  Etapa 2 (02.04.2019-08.04.2019) – sunt înscrişi copiii care au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost înmatriculați din lipsă de locuri sau cei care nu au participat la prima etapă de înscriere.


¨ Relaţii suplimentare despre Metodologia care cuprinde detalii cu privire la clasa pregătitoare pot fi obţinute de la secretariatul şcolii – telefon 0232-250210 sau de pe site-ul şcolii (www.elenacuza.ro).

Intervalul orar de înscriere conform etapelor:

- de luni până vineri între orele 800-1800

¨Dosarul de înscriere va cuprinde:

-  cerere tip de înscriere eliberată de unitatea noastră şcolară;

-         copie după certificatul de naştere al copilului ( şi originalul);

-         copii BI /CI ale părinţilor (şi originalele);

-         avizul medicului de familie care să cuprindă vaccinările;

-         avizul dezvoltării psihosomatice, pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2019.


Calendarul înscrierii în învățământul primar 2019 - 2020

Metodologia înscrierii în învățământul primar 2019 - 2020

Precizări evaluare psihosomatică

Centre de evaluare psihosomatica

 

Afişat astăzi, 25 februarie 2019

Director,

Prof. Antoci Georgiana-Livia 

 

 


Anunț selecție elevi Proiectul Erasmus+ ”European survival through CLIL: the rule of 3s”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ELENA CUZA”, IAȘI


Anunță organizarea selecției echipei de elevi pentru Proiectul Erasmus+ ”European survival through CLIL: the rule of 3s” în vederea participării la Activitatea de învățare 5, din perioada 18-22 martie 2019, în Sofia, Bulgaria.

 

Calendarul selecției


Etapa

Termen

Informarea elevilor în locurile disponibile la aviziere și pe site-ul Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” Iași;

 

 

11-15 februarie 2019

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concursul de selecție

 

15-22 februarie 2019

Evaluarea dosarelor înscrise

22 februarie 2019

Afișarea rezultatelor și a listei de rezerve

25 februarie 2019

Depunerea contestaţiilor și soluţionarea acestora

25 februarie 2019

Afișarea rezultatelor finale

25 februarie 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

    CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

• Participantul trebuie să fie elev al Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” Iași

• Candidaţii trebuie să aibă, minimum, vârsta de 12 ani;

• Candidatul nu a beneficiat/ beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE,

• Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

                                                          

CONDIŢII DE SELECŢIE:

• Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins;

• Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii;

• Realizarea unor materiale pe tema proiectului;

• Rezultate bune la învăţătură, media generală peste 9 în semestrul I al anului şcolar 2018-2019;

• Media 10 ( zece) la purtare;

• Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare, pregătire, consiliere);

• Participantul trebuie să cunoască limba engleză.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT VA CUPRINDE URMÃTOARELE DOCUMENTE (în această ordine):

 

     CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

 • Cerere de înscriere (formular tip);
 • Copie xerox după certificatul de naştere;
 • CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip);
 • Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al proiectului;
 • Media generală la purtare și la limba engleză (testare la limba engleză)

TelVerde județean

apel gratuit pentru informații referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020

TelVerde județean 0800816232

Numărul de TelVerde va fi disponibil în perioada examenelor naționale.Ne implicăm

fonpc

scoala discovery

Telefonul Copilului
sigur.info-internet mai sigur pentru copii

Recomandăm

Găzduire web gratuită pentru site-uri educaţionale

logo3