• Școala noastră

 • Elevii noștri

 • Elevii noștri

 • Elevii noștri

 • Elevii noștri

Admitere clasa pregătitoare - an școlar 2018-2019

buton 2018 2

 În atenţia părinţilor!

 

Şcoala Gimnazială „Elena Cuza„ Iaşi face cunoscut că înscrierea în clasa pregătitoare (3 clase) pentru anul şcolar 2018-2019 se face în 2 etape succesive, conform Anexei nr.1 la Ordinul MEN nr. 3242/23.02.2018, pentru aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar, după cum urmează:

 •  Etapa 1 (08.03.2018-26.03.2018) - vor fi înscrişi copiii care îndeplinesc cerinţele prevăzute de metodologia în vigoare, pe baza cererilor completate de către părinţii sau tutorii acestora;
 •  Etapa 2 (12.04.2018-18.04.2018) – sunt înscrişi copiii care au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost înmatriculați din lipsă de locuri sau cei care nu au participat la prima etapă de înscriere.

Relaţii suplimentare despre Metodologia care cuprinde detalii cu privire la clasa pregătitoare pot fi obţinute de la secretariatul şcolii – telefon 0232-250210 sau de pe site-ul şcolii (www.elenacuza.ro).


Intervalul orar de înscriere conform etapelor:

 • de luni până vineri între orele 800-1800


Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • cerere tip de înscriere eliberată de unitatea noastră şcolară;
 • copie după certificatul de naştere al copilului ( şi originalul);
 • copii BI /CI ale părinţilor (şi originalele);
 • avizul medicului de familie care să cuprindă vaccinările;
 • avizul dezvoltării psihosomatice, pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2018.


Afişat astăzi, 26 februarie 2018

Director,

Prof. Antoci Georgiana-LiviaTelVerde județean

apel gratuit pentru informații referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020

TelVerde județean 0800816232

Numărul de TelVerde va fi disponibil în perioada examenelor naționale.Ne implicăm

fonpc

scoala discovery

Telefonul Copilului
sigur.info-internet mai sigur pentru copii

Recomandăm

Găzduire web gratuită pentru site-uri educaţionale

logo3