• Școala noastră

  • Elevii noștri

  • Elevii noștri

  • Elevii noștri

  • Elevii noștri

Anunt - Achiziții Publice

 

ANUNȚ

 

 

Autoritatea contractantă, Școala Gimnazială “ELENA CUZA “ Iasi cu sediul în Iași , strada Canta Nr.10, având codul fiscal 17126403, invită operatorii economici interesați să execute lucrarea prin cumpărare directă la Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) :

Denumirea achiziție: Lucrări REPARAȚII INVELITOARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ“ ELENA CUZA “ Iași

Tip achizitie: Cumpărari directe

Tip contract: LUCRĂRI

Cod CPV: 45261900-3 Lucrări de reparare și intreținere acoprișuri

Valoarea estimată : 280.000 RON inclusiv TVA .

Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut aplicat ofertelor declarate admisibile. O oferta este considerată admisibila dacă îndeplinește toate conditiile de admisibilitate care rezulta din documentatia de atribuire

Vor fi acceptate doar ofertele agenților economici înregistrați în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice ( SEAP).

Achiziția de la ofertantul desemnat câstigator va fi făcută din catalogul electronic din SEAP.

            Oferta se va depune la sediul școlii“ Elena Cuza” Iași până la data de 17.11.2017, ora 12,00.

Deschiderea ofertelor se va efectua în data de 17.11.2017, ORA 14,00.

         Informații suplimentare: Documentația de atribuire și anume: Caietul de sarcini, formularele și modelul de contract(prevederile contractuale) se gaseste disponibila gratuit la sediul unității noastre.

TelVerde județean

apel gratuit pentru informații referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020

TelVerde județean 0800816232

Numărul de TelVerde va fi disponibil în perioada examenelor naționale.Ne implicăm

fonpc

scoala discovery

Telefonul Copilului
sigur.info-internet mai sigur pentru copii

Recomandăm

Găzduire web gratuită pentru site-uri educaţionale

logo3