• Elevi

 • Clasa pregătitoare

 • Clasa I

 • Clasa a VIII-a

 • Biblioteca

Trăim împreună, ne acceptăm reciproc

Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Iaşi  a implementat Proiectul Participare şi transparenţă pentru asigurarea drepturilor copilului în perioada ianuarie - mai 2015 în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi copiii Iaşi.

       „Trăim împreună Dezvoltarea spiritului cetăţenesc şi a relaţiilor interetnice” şi ”Tradiţional şi modern”sunt activităţi apreciate de elevi, profesori, părinţi şi reprezentanţi aicomunităţii locale.

         Copiii şi profesorii conştientizează identitatea  lor  şi acceptă faptul că nu toţi sunt la fel, fiecare are alte calităţi , gândeşte în felul său , arată şi se îmbracă diferit. Se face o analiză a conceptului de cetăţenie, focalizată pe valorile , cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile de care avem nevoie pentru a fi cetăţeni activi în colectivul clasei şi în comunitatea locală. Elevii pe grupe, îndrumaţi de profesori şi părinţi  au creat postere  cu specificul elementelor de geografie socială şi culturală în contextul diversităţii lumii europene.  Ca urmare  a sentimentului de apartenenţă la comunitatea europeană  a apărut iniţiativa copiilor de a organiza o paradă a costumelor tradiţionale din comunitatea locală dar şi europeană  cu vestimentaţii confecţionate de   părinţi, însoţită de cântece specifice. Familiarizarea elevilor cu costumele naţionale, tradiţiile din statele  europene şi cele specifice comunităţii locale contribuie la integrarea socială a copiilor cu nevoi speciale, a minorităţilor etnice.      

 

Prof. coordonator, Steva Doina - Eugenia

Publish by, Colotilă Anca

 

 

PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - CITOYENNETÉ ET ÉGALITÉ: LA PARTICIPATION DE LA FEMME DANS LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DEPUIS 1900 - FEMINA (2011-2013)

Femina

Education et formation tout au long de la vie logo


Cette publication est realisée à l'aide financiare de la Comission Européenne.

Le contenu est la responsabilité exclusive des l'auteurs et l'Agence Nationale et la Comission

Européenne ne sont pas responsables pour manière dans laquelle celui-ci sera utilisé.


  

Site-ul proiectului pe platforma E-TWINNING:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p61917


PARTENERI:

 • Instituto de Enseñanza Secundaria Martínez Uribarri-Salamanca,Spania
 • B G Babenbergerring -Wiener Neustadt, Austria
 • Lycée Privé Notre Dame- Castres Cedex, Franta
 • Liceo Scientifico Statale Ettore Majorana-Latina, Italia
 • Escola Secundaria Manuel Teixeira Gomes-Portimao, Portugalia
 • Füruzan Sadikoğlu Ilköğretim Okulu - Istanbul, Turcia
 • Şcoala Elena Cuza Iaşi, România

   

Temele parteneriatului:

1. Echitate, egalitate între bărbaţi şi femei

2. Cetăţenie şi dimensiune europeană

3. Predarea şi învăţarea limbilor străine

4. Utilizarea tehnologiilor moderne

  

Proiectul Femina studiază şi publică contribuţiile aduse de femei din domeniile: ştiinţă, arte, literatură, istorie, societate, sport la societatea europenă după anul 1900.

Obiectivul central este interesul pentru activităţile desfăşurate de femei, care să corespundă priorităţii strategice de promovare a echităţii şi coeziunii sociale, cetăţenia activă şi egalitatea între bărbaţi şi femei. Vom semnala progresele legislative, care au determinat înaintarea femeii spre o cetăţenie cu drepturi depline. Biografiile femeilor remarcabile cât şi principalele lor succese în progresul egalităţii drepturilor omului vor fi adunate într-un Dicţionar on-line în fiecare limbă a ţărilor participante.

Dicţionarul interdisciplinar şi multidisciplinar va fi un instrument de lucru valoros pentru elevi, care vor fi iniţiaţi în ansamblul competenţelor:

- a învăţa să înveţi

- competenţe de comunicare în limbi străine

- competenţe civice şi sociale

- sensibilitate şi exprimare culturală

  

Produsele finale ale proiectului vor fi un web site şi dictionarul on-line.

  

Coordonator,
Prof. Steva Doina

   

Read more: PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS - CITOYENNETÉ ET ÉGALITÉ: LA PARTICIPATION DE LA FEMME DANS LA...

Proiectul C.U.O.R.E. (2008-2010)

CUORE

sigla anpcdfp


Şcoala „Elena Cuza" din Iaşi, o şcoală integratoare (în care studiază şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă), situată într-un cartier periferic al oraşului, într-o zonă cu o populaţie şcolară defavorizată, a avut şansa extraordinară de a participa în perioada august 2008 – iulie 2010 la Proiectul European Multilateral C.U.O.R.E. (Cooperate Under the Objective of Recycling Energy), primul de acest gen din şcoală.

Proiectul a fost finanţat cu 15.000 Euro de către Comisia Europeană în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii.

   

COORDONATOR: SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO PACIFICI DE MAGISTRIS din Sezze, Italia

PARTENERI:

1. ESCOLA SECUNDARIA MANUEL TEIXEIRA GOMES din Portimao, Portugalia

2. ŞCOALA „ELENA CUZA" din Iaşi, România

3. VILNIUS SAUSIO 13-osios SECONDARY SCHOOL din Vilnius, Lituania

4. ŞCOALA „TITU MAIORESCU" din Iaşi, România

5. PUBLIC PRIMARY SCHOOL run by SILESIAN SISTER din Ostrow Wielkopolski, Polonia

6. HAUPTSCHULE DER WILHELM-LOHE-SCHULE din Nürnberg, Germania

7. I.E.S. TORRES VILLARROEL din Salamanca, Spania

     

Coordonator,
Prof. Violeta Popa

    

Read more: Proiectul C.U.O.R.E. (2008-2010)

Proiectul INNOCENT (2005-2008)

INNOCENTÎn şcoala noastră s-a derulat ]n perioada 2005-2008, proiectul Comenius „Innocent” – integrarea, instruirea şi educarea prin interculturalitate, a copiilor excluşi social, precum şi a celor proveniţi din familiile de migranţi.

Proiectul şi-a propus să realizeze un parteneriat transnaţional de cooperare europeană, printr-un curs de formare continuă, al cărui beneficiar să fie personalul didactic preuniversitar. Problematica abordată a inclus educarea şi instruirea copiilor supuşi factorilor de risc social, a rromilor, cât şi a celor proveniţi din familiile de migranţi. Proiectul a fost coordonat de Ministerul Educaţiei pentru Şcolile Secundare din Sudul Bavariei, München, Germania având ca parteneri Şcoala „Elena Cuza” Iaşi, România, Franz-von-Lenbach-Schule Schrobenhausen Germania, Institutul pentru Şcolile Secundare ”Poeta Julian Andugar”, Santomera, Murcia, Spania şi Liceul pentru studii profesionale ”R. Gorjux”, Bari, Italia.

În primul an s-a realizat o monitorizare a situaţiei din ţările participante la proiect, prin definirea profilului socio-cultural al copiilor supuşi factorilor de risc social, al copiilor rromi. În al doilea an, fiecare partener a creat câte un curs de perfecţionare propriu, iar în al treilea an a fost experimentat şi definitivat cursul complet, care a fost inclus în catalogul Comenius.

Mai multe detalii pe site-ul proiectului:

www.innocent-projekt.de

Prof. Gabriela Iancu

Muguri de cântec și joc

afis festivalFESTIVAL DE FOLCLOR LA ȘCOALA „ELENA CUZA” DIN IAȘI

 

 

 

Școala Gimnazială ”Elena Cuza”, cu sediul în Iași, pe Stradela Canta nr. 10, organizează a IV-a ediție a Festivalului Județean de Folclor ”Muguri de cântec și joc”, inclus în Calendarul Județean al Activităților Educative.Prin implicarea unui număr de peste 350 de elevi din învățământul primar și gimnazial (20 de grupuri folclorice) și a 35 de cadre didactice, proiectul urmărește promovarea folclorului muzical-coregrafic în mediul școlar ieșean ca o alternativă de petrecere a timpului liber al elevilor, dar și ca modalitate de valorificare și conservare a patrimoniului cultural românesc.

 

Proiectul se derulează în parteneriat cu organizații locale: Inspectoratul Școlar Județean, Primăria Municipiului, Muzeul de Etnografie din cadrul Complexului Național Muzeal Moldova, Palatul Copiilor, Asociația pentru tineret ”Eventum”, Asociaţiunea ASTRA - Despărțământul „Mihail Kogălniceanu”și Asociația de părinți SELCUZIS.

Evenimentul va debuta în ziua de 19 mai, 2017, la ora 15:00, cu workshop-ul ”Autenticitate şi specific local în portul popular românesc din zona Moldovei”, în incinta Palatului Culturii din Iași. Pe 20 mai 2017, începând cu ora 10.00, va avea loc Parada Portului Popular, desfășurată în zona Păcurari – Canta, urmată de Spectacolul Folcloric, planificat a se încheia în jurul orei 14.30.

Alături de grupurile de elevi înscrise în festival,pe scenă vor fi prezenți invitații speciali: Ansamblul Folcloric CĂTĂLINA” de la Palatul Copiilor din Iași și Colectivul de Cântec și Joc ”VATRA SATULUI” din Republica Moldova.

Organizarea în aer liber a spectacolului folcloric permite prezența unui număr mare de spectatori. Alături de oficialități, cadre didactice, părinți ai elevilor participanți, sunt așteptați toți ieșenii care iubesc cântecul si dansul tradițional românesc.

 

 

 

Prof. Elena-Corina Ciobănică

Școala Gimnazială „Elena Cuza” Iași

Telefon: 0745771229

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"Fantezii de primăvară" - a X-a ediţie

"Fantezii de primăvară" a ajuns la cea de-a X-a ediţie. Concursul judeţean de Informatică este organizat de către Şcoala Gimnazială "Elena Cuza", Iaşi în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi se adresează elevilor din clasele III - VI. Anul acesta, pe data de 19 aprilie, pasionaţii de IT şi artă computerizată s-au întrecut pentru câştigarea premiilor oferite de organizator, realizând creaţii originale cu ajutorul graficii informatice.


Pentru foto click aici.

Concursul Județean de Informatică ”Fantezii de primăvară”

Pe 10 aprilie 2015 a avut loc a IX-a ediție a Concursului Județean de Informatică ”Fantezii de primăvară”. Concursul se află în CAEJ și s-a bucurat an de an de un număr mare de participanți, atât din școli gimnaziale, cât și din licee din Iași. 

Publish by, Anca Colotilă

Proiectul Festival "Muguri de cântec şi joc"

Proiectul se derulează în parteneriat cu ISJ, Consiliul Judeţean Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, Asociaţia pentru tineret "Eventum".

Scopul proiectului este promovarea cântecului şi dansului popular din zona Iaşului şi se adresează elevilor din clasele I-IV din judeţ care fac parte din formaţii artistice de gen şi coordonatori care sunt invitaţi şi la un workshop având ca temă promovarea folclorului zonal autentic.

Proiectul "S.O.S. Şesul Bahluiului"

Proiect ecologic în parteneriat cu ISJ şi Şcolile "G. Coşbuc" Iaşi şi "G. Călinesu" Iaşi.

Calendarul activităţilor incluse în proiect presupune implicarea unui nr. de 100 elevi de clasele I-IV în acţiuni atractive: confecţionarea unor obiecte din deşeuri nonbiodegradabile, de educaţie plastică, vizionarea unor filme şi ecologizarea zonei de sud-vest a Bahluiului pe o rază de 1500 m2.

Proiectul "Mediul înconjurator, locuinţa tuturor"

Obiective:

• Cunoaşterea florei specifice diferitelor zone geografice de pe glob;

• Satisfacerea curiozităţii epistemice la elevi;

• Educarea elevilor în spiritul protejării naturii;

• Dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter: implicare, responsabilitate, stimă de sine, spirit civic, asumarea comportamentului propriu şi al grupului din care faci parte, altruism, lucru în echipă;

• Dezvoltarea simţului estetic şi al gustului pentru frumuseţile naturale.

    

Vezi prezentare proiect

  

Prof. Geta Bungianu

Proiectul "Un copil educat - un adult responsabil"

Dacă educația este remediul tuturor relelor acestei lumi, vă rugăm să pășiți alături de noi în proiectul "Un copil educat, un adult responsabil", pentru ca, parcurgând fiecare etapă cu pasiune și răbdare, cu iubire și înțelepciune, să aducem celor din jurul nostru speranța unei lumi mai bune. Acasă, pe stradă, în societate, în biserică, în bibliotecă, în natură, în cluburi, la școală, pașii copiilor sunt îndrumați spre cunoașterea valorilor autentice. Li se oferă modele de acțiune, adevăr, cinste și dragoste de patrie, dar sunt chemați, la rândul lor, să sporească rezerva de valori pentru umanitate. Toate acestea, mai ales la școală. Locul în care s-au desăvârșit cele mai puternice caractere și cele mai înalte conștiințe. Dorința și bucuria adultului de a se pune la dispoziția copilului, pentru binele acestuia, se substituie crezului fiecărui dascăl, contribuind în acest fel la desăvârșirea personalității micului școlar, "tatăl" adultului.

  

Vezi prezentare proiect.

   

Prof. Geta Bungianu

Proiectul "Radio ZC (Zâmbetul Copilăriei)"

Radio ZCÎncepând din acest an şcolar (2011-2012), am lansat un nou proiect educativ numit Radio ZC (Zâmbetul Copilăriei). Este vorba de un post de radio cu emisie atât în circuit închis în interiorul şcolii cât şi cu emisie online.

Va avea un format educaţional, cu emisiuni înregistrate de copii, ştiri, muzică, precum şi emisiuni live în pauze. De asemenea va promova talentele artistice ale şcolii şi nu numai.

Am început deja selecţia echipei de mici realizatori de emisiuni, reporteri, DJ, tehnicieni, etc. Copiii care doresc să se implice şi să deprindă tainele lucrului într-un post de radio se pot înscrie la prof. Adrian Chiorescu. Vor fi organizate şi vizite de studiu la posturi de radio publice şi comerciale.

De asemenea organizăm şi o selecţie de copii pentru înregistrarea de jingle-uri, promo-uri, spoturi publicitare etc.

Deocamdată, emisia de test este la adresa http://radiozc.servemp3.com:8000 şi poate fi ascultat cu Winamp, VLC sau oricare alt program capabil de a reda fluxuri audio.

  

Proiectul are propriul site la adresa:

http://radiozcelenacuza.blogspot.com
Radio ZC
Radio ZC

   

Coordonator,

prof. Adrian Chiorescu

  

Read more: Proiectul "Radio ZC (Zâmbetul Copilăriei)"

Concursul Judeţean "Sărbătoarea Paştelui la români"

Sarbatoarea Pastelui la romaniÎn fiecare an se desfăşoară la noi în şcoală Concursul judeţean "Sărbătoarea Paştelui la români" cu avizul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iaşi şi în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Tineret Iaşi şi Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova.

Scopul acestui proiect este acela de a-i forma pe copii în spiritual promovării şi transmiterii valorilor spirituale şi tradiţionale ale poporului român, cât şi exersarea competenţelor de relaţionare intracomunitare.

Participanţii la concurs sunt elevi de gimnaziu de la şcoli din municiiul Iaşi şi din judeţ.

La fiecare ediţie, diverşi meşteri populari delectază pe participanţi cu demonstraţii ale meşteşugurilor cărora le sunt dedicaţi, respectiv: confecţionare păpuşi din pănuşi, pictură icoană, prelucrarea oieilor sau sculptură lemn.

Proiectul are propriul site la adresa:

http://sarbatoareapasteluilaromani.blogspot.com
qrcode

Coordonatorii acestui proiect sunt:

 • Din partea Şcolii "Elena Cuza" Iaşi: prof. Fulvia Horobeţ şi prof. Adrian Chiorescu;
 • Din partea Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova: preşedinte, etnograf Marcel Lutic;
 • Din partea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Iaşi: consilier Gheorghe Mihăilă;
 • Din partea Bisericii "Sfânta Treime" Iaşi: preot paroh Mihail Ciocan.

  

Read more: Concursul Judeţean "Sărbătoarea Paştelui la români"

Proiectul SNAC "Speranţa"

header speranta

Justificarea proiectului ”Speranţa” rezidă în nevoia realizării unei legături între diferite instituţii, fie din sistemul de învăţământ, fie din afara acestuia, care să ajute copilul să se integreze uşor în societate şi să-l transforme într-un bun cetăţean.

Proiectul evidenţiază importanţa dezvoltării unei legături între copiii provenind din medii sociale si familiale diferite, aşa încât, în final, să fie redusă distanţa socială şi prejudecăţile.

Scopul proiectului este iniţierea unor activităţi de parteneriat între instituţii care pot promova integrarea socială a elevilor şi dezvoltarea unor comportamente pozitive în comunitate.

Proiectul “Speranţa” se derulează de trei ani în Şcoala Elena Cuza Iaşi, perioadă de timp în care am colaborat şi cu Penitenciarul Iaşi, Spitalul de Copii Sf. Maria Iaşi, Căminul de bătrâni Sf. Constantin şi Elena Iaşi, Grup Şcolar Nicolina Iaşi, DGASPC Iaşi, Biserica ”Sfânta Treime” Iaşi. Activităţile din anii precedenţi sunt postate pe site-ul şcolii Elena Cuza, unde se pot vedea şi fotografii. Începând cu anul şcolar 2010-2011, partener al acestui proiect a fost şi ISJ Iaşi.

Partenerii/colaboratorii noştri din acest an şi nu numai sunt:

 • IPJ Iasi – Secţia II Poliţie
 • Grup Şcolar “Vasile Pavelcu” Iaşi
 • Şcoala Speciala “C.Păunescu” Iasi
 • Şcoala “Ion Creangă” Iaşi
 • O.N.G. “Salvati Copiii”, Iasi
 • Grădiniţa cu program prelungit nr 14
 • Grădiniţa nr 15
 • SC Salubris SA
 • Grup Scolar ”D. Mangeron” Iaşi
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

    

Coordonator,
Prof. Corina-Roxana Bârlădeanu


Read more: Proiectul SNAC "Speranţa"

Concursul Judeţean de Informatică "Fantezii de primăvară"

Fantezii de iarnaÎn anul 2006, la iniţiativa d-nei director prof. Mîrza-Leşan Paraschiva, ne-am propus să organizăm la nivelul claselor III-VI, un concurs de informatică, în vederea dezvoltarii competenţelor şi a creativitatii elevilor de la o vârstă mai mică în tehnicile de operare cu calculatorul. Astfel s-au împlinit 7 ani de când susţinem acest concurs, obiectivele proiectului fiind strict legate de cerinţele prezentului: să utilizeze corect editorul de imagini grafice Paint, în scopul realizării unor desene originale; să respecte regulile impuse pentru realizarea desenelor; să folosească în mod corespunzător instrumentele din editorul Word, în scopul realizării unui afiş propriu, a unei diplome, a unei invitaţii; să-şi consolideze strategiile de lucru în echipă; să-şi dezvolte o atitudine altruistă faţă de colegii participanţi şi faţă de colegii implicaţi, în general, în proiecte educaţionale. În organizarea concursului am beneficiat de sponsori, dar şi de susţinerea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor.

  

Coordonatori proiect,

prof. Anca Colotilă

prof. Adrian Chiorescu

  

Activităţi:

Ediţia a VI-a - aprilie 2012

Ediţia a VIII-a - februarie 2014

Ediția a X-a - aprilie 2016

Proiectul "Clubul de Week-end"

Clubul de week-endEducaţia pentru timpul liber este un segment educaţional care ajută major educaţia integrală a personalităţii fiecăruia dintre noi. Timpul liber este o valoare pe care cei mai mulţi dintre noi am pierdut-o sau o desconsiderăm din neştiinţă. Prin activităţile pe care le putem organiza în cadrul acestei educaţii, libertatea noastră se poate afirma intr-o manieră agreabilă şi utilă pentru comunitate şi societate.

   

Proiectul are propriul site la adresa:

http://clubuldeweekend.blogspot.com
header club weekendqrcode

Coordonatori,

prof. Fulvia Horobeţ

prof. Adrian Chiorescu

 

Read more: Proiectul "Clubul de Week-end"

Proiectul SNAC "Îngeri în primăvară"

Suflet de copil în mijlocul comunităţii… sensibilizarea comunităţii în vederea susţinerii copiilor şi tinerilor… Prospeţimea primăverii şi frumuseţea diafană a îngerilor, proiecţia desăvârşită a celor mai înalte trăiri din sufletul fiecăruia dintre noi…

Proiectul s-a născut în anul şcolar 2003-2004, în mod oficial. Atunci a fost semnat primul acord de parteneriat între şcoala noastră şi o instituţie din comunitatea noastră locală, respectiv Biserica „Sfânta Treime” Iaşi. Acest parteneriat s-a dezvoltat în timp, a funcţionat permanent şi propune mereu noi şi diverse subproiecte foarte atrăgătoare şi formative pentru copii şi pentru comunitate. Astfel, derulăm activităţi în regim de voluntariat cu caracter: caritativ, ecologic, artistic, mobilizator, competiţional, moral-religios, de petrecere a timpului liber. Este promovată imaginea şcolii în comunitate şi imaginea comunităţii în localitate, judeţ , ţară şi străinătate.

De-a lungul timpului, până în prezent , s-au alăturat parteneri foarte activi: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Iaşi, Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova, Fundaţia „Star of Hope”, Societatea Ortodoxă a Femeilor Române. Multe dintre activităţi s-au bucurat de mediatizarea cotidianului naţional „Lumina” şi a altor publicaţii locale.

Proiectul are propriul site la adresa:
http://ingeriinprimavara.blogspot.com

Ingeri in Primavara

Mobil - Ingeri in primavara

Coordonatori,

Prof. Fulvia Horobeţ, Şcoala "Elena Cuza" Iaşi

Pr. paroh Mihai Ciocan, Biserica "Sf. Treime" Iaşi


Read more: Proiectul SNAC "Îngeri în primăvară"

Activități pe timpul vacanței de vară 2016

Pentru a vedea programul activităților desfășurate pe perioada vacanței de vară 2016 click aici.

Un dezastru de o clipă, o viaţă risipită

26 FEBRUARIE 2016

În parteneriat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă,, Mihai Grigore Sturza,, Iaşi  şcoala noastră a implementat proiectul educativ ,,Un dezastru de o clipă, o viaţă risipită care a cuprins prezentări teoretice şi activităţi demonstrative susţinute de către personalul specializat din partea ISU. Cu această ocazie au fost jurizate180 lucrări(desene, colaje , eseuri ) din cadrul concursului cu  aceeaşi  tematică. Au fost apreciate şi premiate 40 de lucrări ale elevilor de la clasele pregătitoare până la clasa a VIII-a.

 Elevii au urmărit cu interes  demonstraţiile iar prin desenele lor au arătat  că au cunoştinţe şi sunt sensibili în astfel de situaţii.

PENTRU FOTO CLICK AICI.

Director, Prof. Mîrza Leşan Paraschiva

Prof.coordonator, Roșu Mihaela-Marcela

Consilier educativ, prof. Manole Maricica 

Povestesc ceea ce citesc

Întâlnirea cu cartea în cadrul bibliotecii poate deschide drumul elevului de astăzi şi adultului de mâine spre o educaţie permanentă, continuă ce îşi propune o dezvoltare a educaţiei estetice, a descoperirii frumosului, în mod general, din lumea în care trăieşte.

Prin activitatea derulată, din cadrul proiectului „Povestesc ceea ce citesc”, ne-am propus ca elevii din învăţământul primar, clasele a II-a A şi a II-a B să citească împreună cu colegii lor din claselele a VI-a A şi B, ştiute fiind avantajele învăţării pe orizontală. Astfel, elevii gimnazişti, prin propriile experienţe literare, artistice, au realizat materiale specifice (postere, pliante) necesare încurajării lecturii, descoperirii frumosului din paginile operelor literare.

Prof. Antoci Georgiana şi prof. Colotilă Anca

 

Read more: Povestesc ceea ce citesc

TELEFON VERDE - EXAMENE NAȚIONALE

TELEFON VERDE NAȚIONAL 0800801100

TELEFON VERDE AL I.S.J. IAȘI 0800816232

PENTRU SESIZAREA NEREGULILOR APĂRUTE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR NAȚIONALENe implicăm

fonpc

scoala discovery

Telefonul Copilului
sigur.info-internet mai sigur pentru copii

Recomandăm

Găzduire web gratuită pentru site-uri educaţionale

logo3