• Școala noastră

 • Elevii noștri

 • Elevii noștri

 • Elevii noștri

 • Elevii noștri

Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Iaşi  a implementat Proiectul Participare şi transparenţă pentru asigurarea drepturilor copilului în perioada ianuarie - mai 2015 în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi copiii Iaşi.

       „Trăim împreună Dezvoltarea spiritului cetăţenesc şi a relaţiilor interetnice” şi ”Tradiţional şi modern”sunt activităţi apreciate de elevi, profesori, părinţi şi reprezentanţi aicomunităţii locale.

         Copiii şi profesorii conştientizează identitatea  lor  şi acceptă faptul că nu toţi sunt la fel, fiecare are alte calităţi , gândeşte în felul său , arată şi se îmbracă diferit. Se face o analiză a conceptului de cetăţenie, focalizată pe valorile , cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile de care avem nevoie pentru a fi cetăţeni activi în colectivul clasei şi în comunitatea locală. Elevii pe grupe, îndrumaţi de profesori şi părinţi  au creat postere  cu specificul elementelor de geografie socială şi culturală în contextul diversităţii lumii europene.  Ca urmare  a sentimentului de apartenenţă la comunitatea europeană  a apărut iniţiativa copiilor de a organiza o paradă a costumelor tradiţionale din comunitatea locală dar şi europeană  cu vestimentaţii confecţionate de   părinţi, însoţită de cântece specifice. Familiarizarea elevilor cu costumele naţionale, tradiţiile din statele  europene şi cele specifice comunităţii locale contribuie la integrarea socială a copiilor cu nevoi speciale, a minorităţilor etnice.      

Prof. coordonator, Steva Doina - Eugenia

Publish by, Colotilă Anca

Femina

Education et formation tout au long de la vie logo


Cette publication est realisée à l'aide financiare de la Comission Européenne.

Le contenu est la responsabilité exclusive des l'auteurs et l'Agence Nationale et la Comission

Européenne ne sont pas responsables pour manière dans laquelle celui-ci sera utilisé.


  

Site-ul proiectului pe platforma E-TWINNING:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p61917


PARTENERI:

 • Instituto de Enseñanza Secundaria Martínez Uribarri-Salamanca,Spania
 • B G Babenbergerring -Wiener Neustadt, Austria
 • Lycée Privé Notre Dame- Castres Cedex, Franta
 • Liceo Scientifico Statale Ettore Majorana-Latina, Italia
 • Escola Secundaria Manuel Teixeira Gomes-Portimao, Portugalia
 • Füruzan Sadikoğlu Ilköğretim Okulu - Istanbul, Turcia
 • Şcoala Elena Cuza Iaşi, România

   

Temele parteneriatului:

1. Echitate, egalitate între bărbaţi şi femei

2. Cetăţenie şi dimensiune europeană

3. Predarea şi învăţarea limbilor străine

4. Utilizarea tehnologiilor moderne

  

Proiectul Femina studiază şi publică contribuţiile aduse de femei din domeniile: ştiinţă, arte, literatură, istorie, societate, sport la societatea europenă după anul 1900.

Obiectivul central este interesul pentru activităţile desfăşurate de femei, care să corespundă priorităţii strategice de promovare a echităţii şi coeziunii sociale, cetăţenia activă şi egalitatea între bărbaţi şi femei. Vom semnala progresele legislative, care au determinat înaintarea femeii spre o cetăţenie cu drepturi depline. Biografiile femeilor remarcabile cât şi principalele lor succese în progresul egalităţii drepturilor omului vor fi adunate într-un Dicţionar on-line în fiecare limbă a ţărilor participante.

Dicţionarul interdisciplinar şi multidisciplinar va fi un instrument de lucru valoros pentru elevi, care vor fi iniţiaţi în ansamblul competenţelor:

- a învăţa să înveţi

- competenţe de comunicare în limbi străine

- competenţe civice şi sociale

- sensibilitate şi exprimare culturală

  

Produsele finale ale proiectului vor fi un web site şi dictionarul on-line.

  

Coordonator,
Prof. Steva Doina

   

CUORE

sigla anpcdfp


Şcoala „Elena Cuza" din Iaşi, o şcoală integratoare (în care studiază şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă), situată într-un cartier periferic al oraşului, într-o zonă cu o populaţie şcolară defavorizată, a avut şansa extraordinară de a participa în perioada august 2008 – iulie 2010 la Proiectul European Multilateral C.U.O.R.E. (Cooperate Under the Objective of Recycling Energy), primul de acest gen din şcoală.

Proiectul a fost finanţat cu 15.000 Euro de către Comisia Europeană în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii.

   

COORDONATOR: SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO PACIFICI DE MAGISTRIS din Sezze, Italia

PARTENERI:

1. ESCOLA SECUNDARIA MANUEL TEIXEIRA GOMES din Portimao, Portugalia

2. ŞCOALA „ELENA CUZA" din Iaşi, România

3. VILNIUS SAUSIO 13-osios SECONDARY SCHOOL din Vilnius, Lituania

4. ŞCOALA „TITU MAIORESCU" din Iaşi, România

5. PUBLIC PRIMARY SCHOOL run by SILESIAN SISTER din Ostrow Wielkopolski, Polonia

6. HAUPTSCHULE DER WILHELM-LOHE-SCHULE din Nürnberg, Germania

7. I.E.S. TORRES VILLARROEL din Salamanca, Spania

     

Coordonator,
Prof. Violeta Popa

    

INNOCENTÎn şcoala noastră s-a derulat ]n perioada 2005-2008, proiectul Comenius „Innocent” – integrarea, instruirea şi educarea prin interculturalitate, a copiilor excluşi social, precum şi a celor proveniţi din familiile de migranţi.

Proiectul şi-a propus să realizeze un parteneriat transnaţional de cooperare europeană, printr-un curs de formare continuă, al cărui beneficiar să fie personalul didactic preuniversitar. Problematica abordată a inclus educarea şi instruirea copiilor supuşi factorilor de risc social, a rromilor, cât şi a celor proveniţi din familiile de migranţi. Proiectul a fost coordonat de Ministerul Educaţiei pentru Şcolile Secundare din Sudul Bavariei, München, Germania având ca parteneri Şcoala „Elena Cuza” Iaşi, România, Franz-von-Lenbach-Schule Schrobenhausen Germania, Institutul pentru Şcolile Secundare ”Poeta Julian Andugar”, Santomera, Murcia, Spania şi Liceul pentru studii profesionale ”R. Gorjux”, Bari, Italia.

În primul an s-a realizat o monitorizare a situaţiei din ţările participante la proiect, prin definirea profilului socio-cultural al copiilor supuşi factorilor de risc social, al copiilor rromi. În al doilea an, fiecare partener a creat câte un curs de perfecţionare propriu, iar în al treilea an a fost experimentat şi definitivat cursul complet, care a fost inclus în catalogul Comenius.

Mai multe detalii pe site-ul proiectului:

www.innocent-projekt.de

Prof. Gabriela Iancu

TelVerde județean

apel gratuit pentru informații referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019

TelVerde județean 0800816232

Numărul de TelVerde va fi disponibil în perioada 01.03.2018-04.05.2018.Ne implicăm

fonpc

scoala discovery

Telefonul Copilului
sigur.info-internet mai sigur pentru copii

Recomandăm

Găzduire web gratuită pentru site-uri educaţionale

logo3