• Școala noastră

  • Elevii noștri

  • Elevii noștri

  • Elevii noștri

  • Elevii noștri

  

OBIECTIVE GENERALE:

• Administrarea şcolii şi a serviciilor sale în conformitate cu valorile managementului: eficienţa şi calitatea;

• Organizarea şcolii ca un sistem educaţional integrat;

• Creşterea gradului de coeziune socială în cadrul instituţiei, a simţului civic activ, a toleranţei, dialogului între diferitele culturi (dialogul intercultural), a egalităţii de şanse între băieţi şi fete, desăvârşirea formării personale în scopul creării cetăţeniei europene comune, cu păstrarea, totuşi, a identităţii şi a valorilor culturale proprii.

    

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

• Să-i motiveze pe elevi şi să-i determine să conştientizeze necesitatea protejării mediului;

• Să dobândească şi să dezvolte strategii inovatoare de creştere a randamentului şcolar şi de favorizare a succesului;

• Să sprijine socializarea şi să dezvolte competenţa interculturală;

• Să faciliteze colaborarea între angajaţii şcolii;

• Să depăşească obstacolele legate de eficienţă şi calitate printr-o abordare integrată, multidisciplinară şi multiculturală, a cărei unitate în diversitate să se regăsească în curricula şcolară în conformitate cu criteriile multi şi transdisciplinare;

• Să valorifice cunoaşterea limbilor străine şi a tehnicilor informatice în activităţile didactice;

• Să realizeze produse şi/sau exemple de bună practică şi servicii pentru a le transmite celorlalţi.

Au fost implicaţi efectiv în proiect 20 de profesori, 60 de elevi şi părinţii acestora, iar impactul acestuia în şcoală şi comunitate a fost deosebit. Ne-au fost alături instituţii specializate din comunitate: Primăria Iaşi, Organizaţia „Salvaţi Copiii!" – filiala Iaşi, S.C. SALUBRIS S.A., ROMSILVA, Centrul Meteorologic Regional „Moldova", Agenţia pentru Protecţia Mediului, care au acordat asistenţă de specialitate în derularea activităţilor din cadrul proiectului.

S-au desfăşurat 7 reuniuni de proiect în toate ţările implicate, oportunitate pentru cele 20 de cadre didactice participante la mobilităţi de a cunoaşte şi compara sisteme educaţionale diferite, politicile de protejare a mediului promovate în diverse părţi ale Europei, de a-şi însuşi exemple de bună practică, de a lucra în echipă la standarde înalte de calitate, de a-şi spori abilităţile de comunicare în limba engleză şi pe cele de utilizare a calculatorului, de a dezvolta competenţe interculturale.

Acum, la ceas de bilanţ, putem constata rolul benefic pe care l-a avut acest proiect în conştientizarea de către elevi, profesori şi alţi factori educaţionali a necesităţii adoptării unei atitudini pozitive faţă de problematica protejării mediului înconjurător şi implicit, o îmbunătăţire a calităţii managementului şcolar în ceea ce priveşte economisirea energiei şi colectarea selectivă a deşeurilor.

Vă invităm să vizualizaţi site-ul european al proiectului, www.cuore.isgreat.org pentru a avea o imagine completă a realizărilor comune din cei doi ani de proiect şi, de ce nu, pentru a fredona, alături de noi, Imnul C.U.O.R.E., compus şi interpretat de participanţii la acest proiect, a căror mare inimă (ital. cuore) bate acum pentru sănătatea planetei.

Mulţumim mult reprezentanţilor ANPCDEFP pentru sprijinul acordat pe toată perioada derulării acestui proiect, dar şi tuturor colegilor coordonatori de proiecte europene din ţară care, împărtăşindu-ne experienţa lor, au îmbogăţit-o pe a noastră.

  

TelVerde județean

apel gratuit pentru informații referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019

TelVerde județean 0800816232

Numărul de TelVerde va fi disponibil în perioada 01.03.2018-04.05.2018.Ne implicăm

fonpc

scoala discovery

Telefonul Copilului
sigur.info-internet mai sigur pentru copii

Recomandăm

Găzduire web gratuită pentru site-uri educaţionale

logo3