• Școala noastră

 • Elevii noștri

 • Elevii noștri

 • Elevii noștri

 • Elevii noștri

afis cordProiectul şi-a propus crearea unui cadru instituţionalizat, care să ofere copiilor cu dificultăţi familiale un set de servicii specializate menite să contribuie la dezvoltarea lor personală, la o mai bună adaptare la cerinţele educaţionale şi sociale, cât şi la diminuarea riscului de abandon şcolar.

Pe parcursul celor 8 luni de implementare s-au organizat numeroase activităţi educative non-formale în cadrul mai multor ateliere tematice, coordonate de membrii echipei de proiect şi intitulate sugestiv: Învăţăm împreună, Atelier de dezvoltare personală, Laboratorul fanteziei, Punţi către inimile celorlalţi, Mă interesează viitorul meu, Coroniţe pentru elevi şi părinţi, Reuniuni culturale, O şcoală pentru comunitate. O comunitate pentru şcoală, Să cunoaştem şi să preţuim valorile.

În cadrul acestor activităţi care au vizat componentele Dezvoltare personală, Hobby, Voluntariat, Timp liber, s-a avut în vedere:

 • Crearea unui climat securizant şi afectiv care să permită formarea abilităţilor elevilor pentru o comunicare eficientă;
 • Dezvoltarea abilităţii de învăţare prin însuşirea de către elevi a unor tehnici de învăţare eficientă, cunoaşterea propriului stil de învăţare, eliminarea factorilor perturbatori şi pozitivarea atitudinii faţă de învăţare;
 • Identificarea, activarea şi optimizarea resurselor creative ale elevilor;
 • Formarea/dezvoltarea unor abilităţi de viaţă necesare gestionării timpului liber;
 • Creşterea asertivităţii personale;
 • Dezvoltarea coeziunii şi dinamicii de grup;
 • Cultivarea valorilor dialogului cultural şi ale dialogului civic: toleranţa, responsabilitatea socială, recunoaşterea pluralismului şi voluntariatul, eliminarea prejudecăţilor.
 • In plus, elevii au avut posibilitatea să îşi dezvolte o serie de competenţe funcţionale: capacităţi organizatorice, capacităţi de autogestiune, management-ul timpului, gândire critică, luarea deciziilor, capacitatea de a identifica şi rezolva probleme. Au fost create oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă printr-un cadru mai flexibil şi mai deschis, dar şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene.
   

     

Echipa de proiect:

Director, Prof. Mîrza Leşan Paraschiva

Prof. Popa Violeta

Prof. Bârlădeanu Corina

Prof. Colotilă Anca

Înv. Diac Carmen

Prof. Manole Maricica - coordonator

   

afis impreunaÎmpreună vom reuşi! se numeşte proiectul de care beneficiază şcoala noastră pe durata a doi ani 2011- 2013. Proiectul are ca obiectiv principal creşterea frecvenţei şi menţinerii într-un sistem de educaţie atractiv şi de calitate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial, expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii, prin implementarea unor activităţi remediale, de consiliere şi orientare, pentru dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere.

Beneficiarii şcolii noastre sunt 80 de elevi si 80 de părinţi (în primul an de activitate 40 elevi şi 40 părinţi, iar în al doilea an 40 de elevi şi 40 de părinţi).

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Investeşte în oameni!

Parteneri în acest proiect sunt: CJRAE Iaşi, Fundaţia Filocalia Iaşi şi Fundaţia Copii fericiţi Cluj.

Echipa de proiect a şcolii noastre este formată din: dna director Paraschiva Mîrza Leşan, prof. Eugenia Uşurelu, prof. Violeta Bogdan, prof. Anca Colotilă, înv. Carmen Diac şi psiholog şcolar Corina Roxana Bârlădeanu, coordonator al proiectului la nivelul şcolii.

Elevii care formează grupul ţintă beneficiază pe durata desfăşurării proiectului de două zile de after-school săptămânal, ceea ce înseamnă o masă caldă de prânz şi activităţi remediale la matematică, limba română, limba engleză, TIC, consiliere şi comunicare şi o bursă lunară.

  

prof. Corina-Roxana Bârlădeanu

  

TelVerde județean

apel gratuit pentru informații referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019

TelVerde județean 0800816232

Numărul de TelVerde va fi disponibil în perioada 01.03.2018-04.05.2018.Ne implicăm

fonpc

scoala discovery

Telefonul Copilului
sigur.info-internet mai sigur pentru copii

Recomandăm

Găzduire web gratuită pentru site-uri educaţionale

logo3