• Școala noastră

Vizitatori

We have 46 guests and no members online

Înscrierea în învăţământul primar 2014

Nou!

Raport locuri rămase libere după prima etapă

Procedurile de înscriere în etapa a II-a:

Astăzi, 21 martie 2014, a fost afişată lista copiilor admişi la clasa pregătitoare

Criterii specifice de departajare

Model de cerere


  

Descrierea unităţii de învăţământ

Şcoala Gimnazială "Elena Cuza" Iaşi

Stradela Canta, nr. 10, Iaşi, 700527

Telefon/Fax: 0232-250210

  

Şcoala Gimnazială „Elena Cuza" Iaşi deschide uşile tuturor celor care au nevoie de educaţie (copii, tineri şi adulţi). Instituţia face parte dintr-un sistem educaţional public, democratic şi deschis, caracterizat prin cooperare, încurajarea spiritului de iniţiativă, a creativităţii şi promovarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii, realizate printr-o comunicare deschisă cu toţi actorii educaţionali.

Oferta instituţiei vizează formarea centrată pe elev, stimulează tratarea interculturală şi transdisciplinară cu implicarea activă a comunităţii în viaţa şcolii, iar activităţile extracurriculare sunt diversificate la propunerile elevilor.

Se creează un mediu favorabil învăţării, care să asigure un climat adecvat, bazat pe respect, dăruire reciprocă, în care fiecare persoană să beneficieze de şansa pregătirii şi dezvoltării sale.

  

Anual, o parte din absolvenţii ciclului primar sunt admişi la licee de prestigiu, dovedind excepţională pregătire, iar ceilalţi formând colective de clasa a V-a în şcoala noastră.

Absolvenţii claselor a VIII-a au fost cuprinşi integral într-o formă de învăţământ post-gimnazial, ocupând locuri fruntaşe la liceele teoretice de renume din oraşul Iaşi ori la alte licee şi Şcoli de Arte şi Meserii, realizând, astfel, unul din obiectivele principale ale şcolii noastre: integrarea în ciclul şcolar superior.

Şi pentru anul şcolar 2014-2015, am proiectat 3 clase pregătitoare şi 2 clase I, care vor funcţiona tot în localul şcolii. Sălile de clasă sunt dotate conform standardelor de funcţionare.

  

Fotografii din Clasele Pregătitoare:

Clasa Pregătitoare Clasa Pregătitoare Clasa Pregătitoare

  

  

Şcoala este dispusă să ofere servicii în cadrul programului "Şcoală după Şcoală", doar la solicitarea părinţilor.

  

Circumscripţia şcolară

Harta online a circumscripţiei Şcolii "Elena Cuza" Iaşi

  

Strada arondată Numele Străzilor Blocurile arondate
SOS. REDIU - case, BL.482, BL.ANL
STR. REDIU - case
STD. REDIU - case
STR. PACURETI - case
STD. PACURETI - case
STR. MOVILA PACURETI - case
VARIANTA SOS. REDIU - case
SOS. PACURARI nr. 9-57 BL.538, BL.539, BL.542, BL.543, BL.544, BL.545, BL.546, BL.547, BL.548, BL.555, BL.556, BL.557, BL.558, BL.T1, BL.T4, BL.T5, BL.T6, BL.T7
nr. 59-117 BL.474, BL.475, BL.476, BL.477, BL.478, BL.549, BL.480
nr. 46-92 BL.481, BL.551, BL.550, BL.553, BL.554
ALE. PACURARI - BL.G1, BL.G2, BL.G3, BL.G4, BL.G5, BL.G6, BL.G7, BL.T2, BL.T3
ALE. CIMITIRUL EVREIESC - case
STR. POPAUTI - case
STR. ARBORE LUCA nr. 2-10 BL.516, BL.517
nr. 73-T; 1 - 71, 12-T BL.511, BL.510, BL.523, BL.522, BL.521, BL.513, BL.512, BL.515
STR. CANTA nr. 2-6, 10-T BL.G8, BL.G9, BL.G10, BL.G11, BL.534, BL.533, BL.535, BL.453,
nr. 1-23 BL.450, BL.454, BL.455, BL.502, BL.503
nr. 25-47 BL.506, BL.507, BL.509, BL.531, BL.532, BL.508, BL.504, BL.506
nr. 49-T BL.510, BL.520, BL.521, BL.549, BL.480, CaMINE 60A, 60B, BL.530
nr. 6A si nr.8 BL.456
- BL.451, BL.452, BL.453, BL.455, BL.456, BL.460, BL.461, BL.462
ALE. CANTA - BL.H1, BL.H2, BL.H3, BL.G8, BL.G9, BL.G10, BL.G11
STR. BRATES - BL.505, BL.514, BL.513, BL.504, BL.518
STR. STINDARDULUI - case
STR. ION GRIGORE, SERG.  nr. 1-5; 2-8 BL.450, BL.451, BL.501, BL.502, BL.517
STR. RAZBOIENI - BL.452, BL.453

  

Metodologia şi calendarul înscrierii

 

Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014-2015

 

  

Informaţii pentru părinţi

Diversitatea mediilor socio-economice şi culturale din care provin elevii şcolii determină o permanentă adaptare şi individualizare a demersului educativ şi didactic precum şi o implicare permanentă şi susţinută a părinţilor elevilor.

Colaborarea cu familiile elevilor se face prin:

  • implicarea acestora în programe de consiliere, gen "Clubul părinţilor", unde li se oferă posibilitatea informării, dar şi a exprimării propriilor opinii, pe diverse teme, într-un cadru nonformal, dezvoltânt o relaţie autentică de parteneriat între şcoală şi familie;
  • ore de consiliere pe grupuri de părinţi, săptămânal, cu profesorul diriginte sau cu învăţătorul clasei;
  • bilunar, lectorate cu părinţii, pe diferite teme de educaţie
  • activităţi comune: elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii.

   

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

  

Informaţii pentru părinţi oferite de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale

   

primar 2023

TelVerde județean

Numărul de telefon la care cetăţenii pot semnala toate neregulile apărute în organizarea şi derularea examenelor naţionale

TelVerde județean 0800816232

TelVerde național 0800801100

Numărul de TelVerde va fi disponibil în perioada examenelor naționale.Ne implicăm

scoala discovery

Telefonul Copilului

Recomandăm

Găzduire web gratuită pentru site-uri educaţionale

logo3