• Școala noastră

 • Elevii noștri

 • Elevii noștri

 • Elevii noștri

 • Elevii noștri

Concurs - pazniz 6.06.2019

Școla Gimnazială „Elena Cuza” Iași oranizează concurs pentru ocuparea unui (1) post de paznic.

Pentru detalii click aici.

Înscriere clasa a V-a - intensiv engleză (an școlar 2019-2020)

sigla scolii numai sigla21

IMPORTANT!

 

În anul școlar 2019 - 2020 unitatea noastră are aprobată o clasă a V-a cu predare intensiv Limba engleză.

Cererile de înscriere le puteți completa și depune la secretariatul școlii în intervalul orar 800-1430 .


 
 Director,

         Prof. Antoci Georgiana-Livia


Tematica examenului de admitere pentru clasa a V-a cu predare intensiv- engleză, an şcolar 2019- 2020


Model cerere clasa intensiv


Procedură Test admitere pentru clasa a V-a cu predare intensiv engleză, an școlar 2019-2020


Dezbatere - Educația ne unește!! - cadre didactice

În atenţia cadrelor didactice!
Vă invităm, joi,16 mai 2019, ora 14.00, la sediul Şcolii Gimnaziale "Elena Cuza", Iaşi, pentru a participa la dezbaterea iniţiată de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

16.05.2019

Accesaţi link-ul de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale: https://www.edu.ro/sites/default/files/Educatia%20ne%20uneste%20-%20Viziune%20asupra%20viitorului%20educatiei%20in%20Roma%CC%82nia.pdf
Vă aşteptăm cu drag!

Dezbatere - Educația ne unește!!

Stimaţi părinţi!
Vă invităm, miercuri, 15 mai 2019, ora 17.00, la sediul Şcolii Gimnaziale "Elena Cuza", Iaşi, pentru a participa la dezbaterea iniţiată de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

15.05.2019

Accesaţi link-ul de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale: https://www.edu.ro/sites/default/files/Educatia%20ne%20uneste%20-%20Viziune%20asupra%20viitorului%20educatiei%20in%20Roma%CC%82nia.pdf

Vă aşteptăm cu drag!

POSTURI VACANTE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Școala Gimnazială ” Elena Cuza ” Iași

 

POSTURI VACANTE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

 

 • Limba română: 24 ore ( 12 ore rezervat director )
 • Limba engleză: 9 ore
 • Limba latină: 4 ore
 • Limba engleză: 9 ore
 • Cultură civică + educație socială : 8 ore
 • Educație fizică: 10 ore

 

Pentru condiții specifice click aici.

Director,                                       Secretar,
Prof. Antoci Georgiana-Livia      Ec. Onofraș Maria

Anunț selecție elevi Proiectul Erasmus+ ”European survival through CLIL: the rule of 3s”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ELENA CUZA”, IAȘI


Anunță organizarea selecției echipei de elevi pentru Proiectul Erasmus+ ”European survival through CLIL: the rule of 3s” în vederea participării la Activitatea de învățare 5, din perioada 18-22 martie 2019, în Sofia, Bulgaria.

 

Calendarul selecției


Etapa

Termen

Informarea elevilor în locurile disponibile la aviziere și pe site-ul Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” Iași;

 

 

11-15 februarie 2019

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concursul de selecție

 

15-22 februarie 2019

Evaluarea dosarelor înscrise

22 februarie 2019

Afișarea rezultatelor și a listei de rezerve

25 februarie 2019

Depunerea contestaţiilor și soluţionarea acestora

25 februarie 2019

Afișarea rezultatelor finale

25 februarie 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

    CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

• Participantul trebuie să fie elev al Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” Iași

• Candidaţii trebuie să aibă, minimum, vârsta de 12 ani;

• Candidatul nu a beneficiat/ beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE,

• Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

                                                          

CONDIŢII DE SELECŢIE:

• Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins;

• Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii;

• Realizarea unor materiale pe tema proiectului;

• Rezultate bune la învăţătură, media generală peste 9 în semestrul I al anului şcolar 2018-2019;

• Media 10 ( zece) la purtare;

• Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare, pregătire, consiliere);

• Participantul trebuie să cunoască limba engleză.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT VA CUPRINDE URMÃTOARELE DOCUMENTE (în această ordine):

 

     CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

 • Cerere de înscriere (formular tip);
 • Copie xerox după certificatul de naştere;
 • CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip);
 • Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al proiectului;
 • Media generală la purtare și la limba engleză (testare la limba engleză)

Suspendare cursuri - 25 ianuarie 2019

Conform OMEN 3097/23.01.2019, în ziua de vineri, 25.01.2019, sunt suspendate cursurile în toate unitățile de învațământ preuniversitar din țară.

TelVerde județean

apel gratuit pentru informații referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020

TelVerde județean 0800816232

Numărul de TelVerde va fi disponibil în perioada examenelor naționale.Ne implicăm

fonpc

scoala discovery

Telefonul Copilului
sigur.info-internet mai sigur pentru copii

Recomandăm

Găzduire web gratuită pentru site-uri educaţionale

logo3