• Școala noastră

  • Elevii noștri

  • Elevii noștri

  • Elevii noștri

  • Elevii noștri

Admitere clasa pregătitoare - an școlar 2019-2020

În atenţia părinţilor!

 

Şcoala Gimnazială „Elena Cuza„ Iaşi face cunoscut că înscrierea în clasa pregătitoare (3 clase) pentru anul şcolar 2019-2020 se face în 2 etape succesive, conform Anexei nr.1 la Ordinul MEN nr. 3181/18.02.2019, pentru aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar, după cum urmează:

 

   Etapa 1 (04.03.2019-22.03.2019) - vor fi înscrişi copiii care îndeplinesc cerinţele prevăzute de metodologia în vigoare, pe baza cererilor completate de către părinţii sau tutorii acestora;

 

  Etapa 2 (02.04.2019-08.04.2019) – sunt înscrişi copiii care au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost înmatriculați din lipsă de locuri sau cei care nu au participat la prima etapă de înscriere.


¨ Relaţii suplimentare despre Metodologia care cuprinde detalii cu privire la clasa pregătitoare pot fi obţinute de la secretariatul şcolii – telefon 0232-250210 sau de pe site-ul şcolii (www.elenacuza.ro).

Intervalul orar de înscriere conform etapelor:

- de luni până vineri între orele 800-1800

¨Dosarul de înscriere va cuprinde:

-  cerere tip de înscriere eliberată de unitatea noastră şcolară;

-         copie după certificatul de naştere al copilului ( şi originalul);

-         copii BI /CI ale părinţilor (şi originalele);

-         avizul medicului de familie care să cuprindă vaccinările;

-         avizul dezvoltării psihosomatice, pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2019.


Calendarul înscrierii în învățământul primar 2019 - 2020

Metodologia înscrierii în învățământul primar 2019 - 2020

Precizări evaluare psihosomatică

Centre de evaluare psihosomatica

 

Afişat astăzi, 25 februarie 2019

Director,

Prof. Antoci Georgiana-Livia 

 

 


TelVerde județean

apel gratuit pentru informații referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020

TelVerde județean 0800816232

Numărul de TelVerde va fi disponibil în perioada examenelor naționale.Ne implicăm

fonpc

scoala discovery

Telefonul Copilului
sigur.info-internet mai sigur pentru copii

Recomandăm

Găzduire web gratuită pentru site-uri educaţionale

logo3