• Elevi

 • Clasa pregătitoare

 • Clasa I

 • Clasa a VIII-a

 • Biblioteca

Proiectul educativ Biblioteca – tezaur al minţii şi sufletului

În cadrul acestui proiect, desfăşurat pe parcursul întregului an şcolar s-au realizat activităţi diverse care au avut ca obiective principale deschiderea apetitului spre citit, valorificarea şi importanţa cărţilor; orientarea spre informare, documentare a elevilor; dezvoltarea creativităţii, gândirii, îmbunătăţirea relaţiilor sociale; cititul principalul instrument de dezvoltare personală.

Temele întâlnirilor au fost variate, punându-se accent pe vârsta copiilor: la clasele pregătitoare s-au realizat semne de carte, la clasele I s-au citit poveşti cu prinţi şi prinţese, nu i-am uitat pe marii noştri scriitori Tudor Arghezi, Nicolae Labiş, George Topârceanu, Otilia Cazmir, comemorarea Holocaustului cu clasele a VII-a şi a VIII-a, cafenea în aer liber la clasa a VI-a B, construirea unui oraş de lapte la clasa a V-a A, iar pe 29 decembrie în holul cancelariei s-a sărbătorit 1 Decembrie - Ziua Naţională a României. La acest eveniment au participat elevi din clasele V-VIII care au pregătit un frumos program: recitări de poezii patriotice, interpretarea unei povestiri istorice, expoziţie de desene, expoziţie de monede vechi etc.

Coordonatori proiect, prof. Antoci Georgiana-Livia & prof. Colotilă Anca

Participanţi: Toate cadrele didactice & clasele Pregătitoare, I-VIII

Read more: Proiectul educativ Biblioteca – tezaur al minţii şi sufletului

Proiectul "Eu şi copilul meu"

Eu si copilul meuRolul de părinte implică foarte multe cunostinte si abilităti necesare zi de zi. Aceste cunostinte si abilităti nu sunt inăscute sau nu apar atunci cand devii părinte. Fiecare dintre noi ivătăm să fim părinti de la cei din jurul nostru, de la părintii nostri, din informatiile pe care le auzim sau le citim. Uneori insă, ceea ce invătăm din interactiunea cu ceilalti nu este suficient pentru a fi părintele de care copilul are nevoie pentru a se dezvolta si pentru a creste sănătos fizic si mental.

De multe ori părintii au intrebări la care nu au răspunsuri sau observă comportamente ale copilului lor la care nu stiu cum să reactioneze.

Proiectul de consiliere „EU SI COPILUL MEU” vine in intampinarea acestor nevoi ale parintilor de a discuta cu un specialist in psihologia copilului. Activitătile cu părintii sunt interactive, continand si aplicatii cu caracter ludic, ce necesită un grad mare de implicare din partea părintilor, a psihologului scolar si, acolo unde este cazul, si din partea copiilor.

Asadar scopul principal al proiectului il constituie cresterea factorilor familiali de protectie, dezvoltarea abilitatilor de comunicare eficienta cu copilul si reducerea factorilor familiali de risc fată de consumul de tutun, alcool si droguri la preadolescenti.

Acest proiect s-a derulat in aproape toate judetele tarii, parteneri fiind Ministerul de Interne si Agentia Antidrog, iar in judetul Iasi se desfasoara in alte 9 unitati scolare.

Coordonator la nivelul scolii Elena Cuza Iasi, 
psiholog scolar, Corina Roxana Barladeanu

Read more: Proiectul "Eu şi copilul meu"

Proiectul "Clubul de electronică"

Proiectul a fost lansat în anul şcolar 2009-2010 din dorinţa de a oferi copiilor interesaţi o posibilitate de a învăţa şi "altfel" despre curentul electric, electronică şi tehnică în general.

  

Scopul proiectului:

Dezvoltarea la copii a abilităţilor tehnice, de lucru cu echipamente electronice.

 

Obiectivele proiectului:

- să dobândească noţiuni de bază din domeniul electronicii şi curentului electric;

- să deprindă noţiuni de securitate şi protecţia muncii în lucrul cu echipamentele tehnice

- să deprindă abilităţi practice de lucru cu instrumentele necesare: letcon de lipit, aparate de măsură etc.;

- să dobândească stimă de sine şi abilităţi de socializare.

  

Proiectul are propriul site la adresa:

http://clubuldeelectronica.blogspot.com
Clubul de Electronică
qrcode

Coordonatori,

prof. Adrian Chiorescu, Şcoala "Elena Cuza" Iaşi

electronist Constantin Roşu

Read more: Proiectul "Clubul de electronică"

Proiectul "Clubul părinţilor"

Întâlniri şi activităţi bisemestriale.

  

   

Mobilitate Comenius - "Using video to support lifelong learning"

Astăzi, 26 septembrie 2012, în cadrul Consiliului Profesoral, prof. Adrian Chiorescu a diseminat informaţiile legate de recenta mobilitate de formare continuă din Belgia, unde a participat cu sprijinul unui grant obţinut prin programul Comenius, Lifelong Learning.

Mobilitate Comenius - "Interactive Methods of Learning and Education"

Diseminare prof. Corina-Roxana Bârlădeanu

     

 Foto de Adrian Chiorescu

Proiectul CORD

afis cordProiectul şi-a propus crearea unui cadru instituţionalizat, care să ofere copiilor cu dificultăţi familiale un set de servicii specializate menite să contribuie la dezvoltarea lor personală, la o mai bună adaptare la cerinţele educaţionale şi sociale, cât şi la diminuarea riscului de abandon şcolar.

Pe parcursul celor 8 luni de implementare s-au organizat numeroase activităţi educative non-formale în cadrul mai multor ateliere tematice, coordonate de membrii echipei de proiect şi intitulate sugestiv: Învăţăm împreună, Atelier de dezvoltare personală, Laboratorul fanteziei, Punţi către inimile celorlalţi, Mă interesează viitorul meu, Coroniţe pentru elevi şi părinţi, Reuniuni culturale, O şcoală pentru comunitate. O comunitate pentru şcoală, Să cunoaştem şi să preţuim valorile.

În cadrul acestor activităţi care au vizat componentele Dezvoltare personală, Hobby, Voluntariat, Timp liber, s-a avut în vedere:

 • Crearea unui climat securizant şi afectiv care să permită formarea abilităţilor elevilor pentru o comunicare eficientă;
 • Dezvoltarea abilităţii de învăţare prin însuşirea de către elevi a unor tehnici de învăţare eficientă, cunoaşterea propriului stil de învăţare, eliminarea factorilor perturbatori şi pozitivarea atitudinii faţă de învăţare;
 • Identificarea, activarea şi optimizarea resurselor creative ale elevilor;
 • Formarea/dezvoltarea unor abilităţi de viaţă necesare gestionării timpului liber;
 • Creşterea asertivităţii personale;
 • Dezvoltarea coeziunii şi dinamicii de grup;
 • Cultivarea valorilor dialogului cultural şi ale dialogului civic: toleranţa, responsabilitatea socială, recunoaşterea pluralismului şi voluntariatul, eliminarea prejudecăţilor.
 • In plus, elevii au avut posibilitatea să îşi dezvolte o serie de competenţe funcţionale: capacităţi organizatorice, capacităţi de autogestiune, management-ul timpului, gândire critică, luarea deciziilor, capacitatea de a identifica şi rezolva probleme. Au fost create oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă printr-un cadru mai flexibil şi mai deschis, dar şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene.
   

     

Echipa de proiect:

Director, Prof. Mîrza Leşan Paraschiva

Prof. Popa Violeta

Prof. Bârlădeanu Corina

Prof. Colotilă Anca

Înv. Diac Carmen

Prof. Manole Maricica - coordonator

   

Read more: Proiectul CORD

Proiectul "Împreună vom reuşi!"

afis impreunaÎmpreună vom reuşi! se numeşte proiectul de care beneficiază şcoala noastră pe durata a doi ani 2011- 2013. Proiectul are ca obiectiv principal creşterea frecvenţei şi menţinerii într-un sistem de educaţie atractiv şi de calitate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial, expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii, prin implementarea unor activităţi remediale, de consiliere şi orientare, pentru dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere.

Beneficiarii şcolii noastre sunt 80 de elevi si 80 de părinţi (în primul an de activitate 40 elevi şi 40 părinţi, iar în al doilea an 40 de elevi şi 40 de părinţi).

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Investeşte în oameni!

Parteneri în acest proiect sunt: CJRAE Iaşi, Fundaţia Filocalia Iaşi şi Fundaţia Copii fericiţi Cluj.

Echipa de proiect a şcolii noastre este formată din: dna director Paraschiva Mîrza Leşan, prof. Eugenia Uşurelu, prof. Violeta Bogdan, prof. Anca Colotilă, înv. Carmen Diac şi psiholog şcolar Corina Roxana Bârlădeanu, coordonator al proiectului la nivelul şcolii.

Elevii care formează grupul ţintă beneficiază pe durata desfăşurării proiectului de două zile de after-school săptămânal, ceea ce înseamnă o masă caldă de prânz şi activităţi remediale la matematică, limba română, limba engleză, TIC, consiliere şi comunicare şi o bursă lunară.

  

prof. Corina-Roxana Bârlădeanu

  

Read more: Proiectul "Împreună vom reuşi!"

European survival through CLIL

European survival through CLIL: the rule of 3s – Erasmus+ Ka2 (în derulare)

4E (Experienţe Europene pentru Educaţie Eficientă) - Proiect Erasmus+ de mobilităţi individuale KA1 - School Education

header 4e

În acest an, şcolii noastre i-a fost aprobat un nou proiect finanţat din fonduri europene şi anume 4E (Experienţe Europene pentru Educaţie Eficientă) - Proiect Erasmus+ de mobilităţi individuale KA1 - School Education.

Mai multe detalii puteţi afla de pe noul blog dedicat proiectului ce va fi actualizat permanent pe parcursul implementării:

http://4europa.blogspot.ro/


TELEFON VERDE - EXAMENE NAȚIONALE

TELEFON VERDE NAȚIONAL 0800801100

TELEFON VERDE AL I.S.J. IAȘI 0800816232

PENTRU SESIZAREA NEREGULILOR APĂRUTE ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR NAȚIONALENe implicăm

fonpc

scoala discovery

Telefonul Copilului
sigur.info-internet mai sigur pentru copii

Recomandăm

Găzduire web gratuită pentru site-uri educaţionale

logo3