• Școala noastră

Anunț selecție elevi Proiectul Erasmus+ ”European survival through CLIL: the rule of 3s”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ELENA CUZA”, IAȘI


Anunță organizarea selecției echipei de elevi pentru Proiectul Erasmus+ ”European survival through CLIL: the rule of 3s” în vederea participării la Activitatea de învățare 5, din perioada 18-22 martie 2019, în Sofia, Bulgaria.

 

Calendarul selecției


Etapa

Termen

Informarea elevilor în locurile disponibile la aviziere și pe site-ul Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” Iași;

 

 

11-15 februarie 2019

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concursul de selecție

 

15-22 februarie 2019

Evaluarea dosarelor înscrise

22 februarie 2019

Afișarea rezultatelor și a listei de rezerve

25 februarie 2019

Depunerea contestaţiilor și soluţionarea acestora

25 februarie 2019

Afișarea rezultatelor finale

25 februarie 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

    CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

• Participantul trebuie să fie elev al Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” Iași

• Candidaţii trebuie să aibă, minimum, vârsta de 12 ani;

• Candidatul nu a beneficiat/ beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE,

• Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.

                                                          

CONDIŢII DE SELECŢIE:

• Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins;

• Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii;

• Realizarea unor materiale pe tema proiectului;

• Rezultate bune la învăţătură, media generală peste 9 în semestrul I al anului şcolar 2018-2019;

• Media 10 ( zece) la purtare;

• Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare, pregătire, consiliere);

• Participantul trebuie să cunoască limba engleză.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT VA CUPRINDE URMÃTOARELE DOCUMENTE (în această ordine):

 

     CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

  • Cerere de înscriere (formular tip);
  • Copie xerox după certificatul de naştere;
  • CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip);
  • Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al proiectului;
  • Media generală la purtare și la limba engleză (testare la limba engleză)

inv primar 2021