• Școala noastră

Admitere clasa pregătitoare - an școlar 2020-2021

În atenţia părinţilor!

 

¨ Şcoala Gimnazială „Elena Cuza„ Iaşi face cunoscut că înscrierea în clasa pregătitoare (3 clase) pentru anul şcolar 2020-2021 se face în 2 etape succesive, conform Anexei nr.1 la Ordinul MEC nr. 3277/17.02.2020, pentru aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar, după cum urmează:

 

   @ Etapa 1 (04.03.2020-23.03.2020) - vor fi înscrişi copiii care îndeplinesc cerinţele prevăzute de metodologia în vigoare, pe baza cererilor completate de către părinţii sau tutorii acestora;

 

@ Etapa 2 (23.04.2020-30.04.2020) – sunt înscrişi copiii care au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost înmatriculați din lipsă de locuri sau cei care nu au participat la prima etapă de înscriere.

 

¨ Relaţii suplimentare despre Metodologia care cuprinde detalii cu privire la clasa pregătitoare pot fi obţinute de la secretariatul şcolii – telefon 0232-250210 sau de pe site-ul şcolii (www.elenacuza.ro).

Intervalul orar de înscriere conform etapelor:

¨de luni până joi între orele 800-1800 și vineri între orele 800-1700

¨Dosarul de înscriere va cuprinde:

-  cerere tip de înscriere eliberată de unitatea noastră şcolară;

-         copie după certificatul de naştere al copilului ( şi originalul);

-         copii BI /CI ale părinţilor (şi originalele);

-         avizul medicului de familie care să cuprindă vaccinările;

-         părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;

-         avizul dezvoltării psihosomatice, pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2020.

 

Afişat astăzi, 25 februarie 2020

Director,

Prof. Antoci Georgiana-Livia

inv primar 2021