• Școala noastră

Vizitatori

We have 62 guests and no members online

Directorii noștrii

1979 – 1980 – Liliana-Otilia Prescorniţă „Prin eforturile întregului colectiv condus cu competenţă de tov. Prescorniţă Liliana-Otilia, directoarea şcolii, au fost realizate reparaţii curente şi curăţenia generală a şcolii. Sunt asigurate toate condiţiile desfăşurării procesului instructiv-educativ la nivelul cerinţelor actuale. Spaţiile verzi din jurul şcolii sunt un model pentru asociaţiile de locatari de la blocurile vecine. Scoatem în evidenţă munca deosebită a directorului şcolii, care a ştiut să obţină cele necesare atât pe linia Inspectoratului Şcolar cât şi prin mobilizarea şi antrenarea comitetelor cetăţeneşti”. (Registrul de inspecţie nr.28/6, p. 119, 98)

 __

1980 – 1989 – Victoria Căpraru „Apreciem că prin activitatea d-nei directoare Căpraru se asigură o bună stăpânire a problemelor şi a oamenilor din şcoală, că depune un volum mare de muncă bine orientată şi bine gândită, că a imprimat colegilor din conducere şi din şcoală un mod sănătos de a vedea lucrurile, este receptivă şi preia în gândire şi acţiune toate sarcinile trasate, este organizată în muncă”. (Registrul de inspecţie nr. 28/6, p. 190)

 ___

1990 – 1999 – Viorica Antohi „Directorul unităţii probează cunoaşterea legislaţiei şcolare, este capabil de decizii ferme şi prompte; manifestă iniţiativă şi o concepţie proprie asupra întregii problematici a şcolii; manifestă exigenţă şi respect faţă de cadrele din subordine; asigură o conducere democratică a şcolii, accentul căzând pe procesul instructiv-educativ propriu-zis” (Registrul de inspecţie – Dosar nr. 28, Notă de control, pp.41-43)

___

1998 – 2005 Manole Maricica „Şcoala asigură pregătirea elevilor în conformitate cu standardele naţionale şi cu programele şcolare în vigoare. Elevii au rezultate bune la olimpiadele şi concursurile şcolare şi rezultate bune la examenul naţional de capacitate şi la admiterea în liceu. Atmosfera din şcoală este adecvată desfăşurării în condiţii bune a procesului instructiv-educativ”. (Raport de inspecţie – I.S.J. Iaşi 2000).

 ____

2005 – 2016 Mîrza-Leşan Paraschiva „Ca urmare a eforturilor susţinute, au fost realizate cele mai ample acţiuni de modernizare a şcolii şi îmbunătăţirea bazei materiale. În anul şcolar 2011-2012, şcoala a primit calificativul maxim la inspecţia A.R.A.C.I.P. În perioada 27 aprilie- 8 mai 2015 s-a desfăşurat Inspecţia Şcolară Generală, iar Şcoala Gimnazială a primit calificativul Bine la toate compartimentele.

primar 2023

TelVerde județean

Numărul de telefon la care cetăţenii pot semnala toate neregulile apărute în organizarea şi derularea examenelor naţionale

TelVerde județean 0800816232

TelVerde național 0800801100

Numărul de TelVerde va fi disponibil în perioada examenelor naționale.Ne implicăm

scoala discovery

Telefonul Copilului

Recomandăm

Găzduire web gratuită pentru site-uri educaţionale

logo3