• Școala noastră

Viziune

Formarea unor tineri capabili de integrare facilă şi de accesare a şanselor într-o societate a diversităţii.

inv primar 2021