• Școala noastră

Admitere clasa pregătitoare - an școlar 2021-2022

În atenţia părinţilor!

¨Şcoala Gimnazială „Elena Cuza„ Iaşi face cunoscut că înscrierea în clasa pregătitoare (4 clase) pentru anul şcolar 2021-2022 se face în 2 etape succesive, conform Anexei nr.1 la Ordinul MEC nr. 3473/10.03.2021, pentru aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar, după cum urmează:

üEtapa 1 (29.03.2021-28.04.2021) - vor fi înscrişi copiii care îndeplinesc cerinţele prevăzute de metodologia în vigoare, pe baza cererilor completate de către părinţii sau tutorii acestora;

üEtapa 2 (24.05.2021-31.05.2021) – sunt înscrişi copiii care au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost înmatriculați din lipsă de locuri sau cei care nu au participat la prima etapă de înscriere.

 

¨ Relaţii suplimentare despre Metodologia care cuprinde detalii cu privire la clasa pregătitoare pot fi obţinute de la secretariatul şcolii – telefon 0232-250210 sau de pe site-ul şcolii (www.elenacuza.ro).

Intervalul orar de înscriere conform etapelor:

¨de luni până joi între orele 800-1800 și vineri între orele 800-1700

¨Dosarul de înscriere va cuprinde:

-  cerere tip de înscriere eliberată de unitatea noastră şcolară;

- copie după certificatul de naştere al copilului (şi originalul);

- copii BI /CI ale părinţilor (şi originalele);

- avizul medicului de familie care să cuprindă vaccinările;

- părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;

- recomandarea eliberată de unitatea școlară cu nivel preșcolar (grădinița la care a fost înscris la grupa mare) de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2021;

- avizul dezvoltării psihosomatice, pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2021, pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate.

 

Afişat astăzi, 19 martie 2021

Director,

Prof. Antoci Georgiana-Livia

inv primar 2021